Home

Welkom!

In de IJsseldelta zijn veel mensen bezig met initiatieven om natuur en landschap nog mooier te maken, de biodiversiteit te versterken en mensen dichterbij de natuur te brengen. Groene Loper IJsseldelta is er om deze initiatieven en ideeën van zowel bewoners als organisaties samen te brengen en op de kaart te zetten en om nieuwe groene initiatieven te ondersteunen.

Op basis van wat er al aan initiatieven is in de IJsseldelta wordt gezocht naar mogelijkheden voor het uitvoeren van nieuwe ideeën, om zo met elkaar de natuur en het landschap in het gebied nog mooier te maken.

Groene Loper IJsseldelta wordt ondersteund door Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Bent u bezig met een groen project in de IJsseldelta, hebt u een idee voor een initiatief of wilt u graag bezig zijn met groen in uw omgeving maar u weet nog niet goed op welke manier? Neem dan contact op!

Wat is Groene Loper IJsseldelta?

Zoveel mogelijk mensen voelen zich betrokken bij hun eigen groene leefomgeving. De Groene Loper brengt mensen met elkaar in contact, biedt ondersteuning in bijvoorbeeld de PR of het aanvragen van subsidies en geeft vouchers uit om groene buurtinitiatieven financieel te ondersteunen.

Het logo van Groene Loper IJsseldelta

Alle Groene Lopers in Overrijssel maken gebruik van het kenmerkende Groene Loper logo. In de IJsseldelta zijn aan het logo nog twee elementen toegevoegd. Het zijn dieren die kenmerkend zijn voor het gebied: de grutto en de otter. De biodiversiteit in de IJsseldelta versterken zodat dieren als deze er goed kunnen leven, is ook een belangrijk aspect van de Groene Loper!

Geslaagde start Groene Loper Overijssel

 

Op maandag 24 oktober werd ontmoetingscentrum Het Anker in Westenholte, Zwolle, de eerste informatieavond van de Groene Loper IJsseldelta gehouden. Uit de hele regio kwamen mensen om meer te horen over de opzet van het project en om elkaar te ontmoeten. Een groot deel van de avond bestond daarom ook uit het uitwisselen van informatie en ideeën aan informatietafels. In drie rondes konden mensen praten over het vormen van een netwerk, de praktische kant van de Groene Loper, biodiversiteit en landschap, communicatie en PR of over ideeën voor nieuwe initiatieven.

De avond vormde de officiële start van het project. Initiatiefnemers kunnen nu aan de slag gaan om een aanvraag voor ondersteuning te doen maar ook om met de nieuwe contacten en ideeën hun project te starten of verder te brengen. Wordt zeker vervolgd!

Uw project hier?

De komende tijd krijgen projecten die meedoen aan de Groene Loper IJsseldelta een plek op deze website.

Uw project hier?

De komende tijd krijgen projecten die meedoen aan de Groene Loper IJsseldelta een plek op deze website.

Uw project hier?

De komende tijd krijgen projecten die meedoen aan de Groene Loper IJsseldelta een plek op deze website.

Logogroot

Contactpersoon:

Jan-Olaf Tjabringa
06-270 956 40
info@groeneloperijsseldelta.nl